יורקשייר טרייר זכרים

Cashmire du domaine

de monderlay

IPD Mickey MOUSE love