יורקשייר טרייר נקבות

Bimba du domaine

de monderlay

Princess Royale  IPD Imperial Majesty
     
 IPD fendi  Coco Shanel

 Caricature du domaine

de monderlay

tina_150 madonna_150
 IPD Tina IPD Madonna